Türkçe
English
German
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

Kataloglarımız

Firmamızın kataloglarımız incelemişmiydiniz ?

Hemen İncele
Image

ALMANYADA HEMŞİRELİK VE DENKLİK SÜRECİ

Almanya’da hemşirelik Ausbildung programı (mesleki eğitim programı) ile uygulanmaktadır. Adaylar 3 (üç)yıl süre ile okul ve staj eğitimlerini tamamlarlar.3 (üç) yıl 6 (altı) dönem sonunda 4600 saat teori ve pratik ders   alırlar. Uygulama stajlarını hastaneler ya da diğer sağlık hizmetlerinde 3(üç) yılda tamamlarlar.

Alman Denklik Yasasındaki genel kurallara ve zorunlu maddelere bağlı kalarak 16 + 1 eyalet kanunu bulunmaktadır. Her eyalet kendi denklik yasasına sahiptir. Denklik yasası eyaletlere göre farklı ek prosedürler içerebilir. Yasada  eyaletlere göre kolaylaştırıcı ek maddeler ya da dil seviyelerinde değişiklik bulunabilir.

Hessen Eyaleti için kolaylaştırıcı prosedüre örnek verecek olursak ;

Başvuru sahibi aday için mesleki deneyimi 5 yıldan fazla ise otomatik denklik prosedürü uygulanabilir.

Almanya’da hemşirelik meslek eğitiminde 1700 saat uygulama eğitimi verilir. Bu 1700 saatlik uygulama eğitimi 2 yıllık deneyim ile uyumluluk sağladığı için adaylar otomatik denklik süreci ile denklik tamamlama sağlarlar.

Almanya’da hemşirelik için süreç başlangıcı yapmadan önce tamamlanması gereken koşullar bulunmaktadır.

-Mezun durumda olmak

-Mesleki alan deneyimi

-B1 seviye Almanca Sertifika (Telc, Goethe, Ösd)

 

Başvuru Sürecinde Aktif Yönetim için

Süreçlerin hızlı ve doğru başlatılması için önemli iki detay bulunmaktadır. Bunlar  Dil eğitimi ve Diploma Denklik sürecinin paralel olarak yürütülmesidir. Adaylar dil eğitimine başladıklarında denklik kurumuna diploma denklik başvurusunda bulunmalıdır. Denklik kurumuna başvuru yapıldıktan 6 ay içinde ilk değerlendirme paylaşılır. Bu Değerlendirme raporu ve B1 Almanca Sertifika  adayların vize başvuru süresini aktif olarak başlatmasını sağlar.

Denklik yasasına göre Pozitif Listede tanımlı mesleki yeterliliğe ve mesleki uzmanlığa sahip kişiler B1 seviye Almanca sertifika ile Almanya’ya geçiş sağlayabilirler.

Denklik yasası Sağlık alanında çalışan meslek sahipleri için denklik kararı öncesi bir ara değerlendirme raporu sunar (6 ay içinde) bu sürede başvuruların ve belgelerin orjinalliğini ve meslek içerik uyumuna bakarak gerekli düzenlemeler sunar. Sağlık çalışanları için denklik tamamlama Almanya’ya geçiş sağladıktan sonra yapılır.

Denklik süreci 4 aşamalı bir süreçtir.

1-Kişilerin Türkiye’de tamamlamaları gerekli prosedürler

-B1 seviye Almanca dil eğitimi ve Telc,Goethe ,Ösd sertifikası )

Adaylar aktif geçişi sağlamak için sertifika almalıdır. B1 yeterliliği sağlayamayan kişiler için vize onayı verilmez.

2-Denklik Sürecine ilk Başvuru

Adaylar Türkiye’den aldıkları diplomada yazan unvan için başvuru yapar. Hemşire ise hemşire, ebe ise ebelik için denklik başvurusunda bulunur.

Adaylar için Denklik kurumuna başvuru yapılırken bir özlük dosyası oluşturulur.

 

3- Ara Değerlendirme Raporu – Ön Onay Yazısı – Anhörung

Denklik kurumundan   başvurulara ilk değerlendirme 6 ay içinde gelir.6 ay yasal cevaplandırma için azami süredir.

Ancak bu süre bazı durumlarda uzayabilir. Örneğin eksik evrak ya da uygunluk sağlamayan belge (standart transkript kredi saati yazan ) ara rapor – ön onay geliş süresini uzatabilir.

Ön Onay yazısı geldiğinde aday vize geçişi için hazır hale gelir. Ön Onay yazısına istinaden iş kontratı sağlanır. Bu iş teklifi ya da kontratı vize için yeterli bir ekonomik yeterlilik sayılır.

Denklik yasasına göre Almanya’da Ön onay yazısı ve B1 dil yeterlilik ile kısmi denklik çalışma izni alınır ve adaylar kısmi çalışma izni ile çalışma sağlayabilirler. Bu çalışma için kısmi ödenek verilir.

4-Denklik Tamamlama

Adaylar Almanya’ya geçiş sağladıktan sonra

 -B2 dil eğitimine başlarlar.

Hemşireler ve sağlık çalışanları için çalışma izni B2 dil yeterliliği ile oluşturulur.

 -Mesleki staj olarak kısmi denklik ile çalışma sağlarlar. Kısmi çalışma izni ile mesleki alan entegrasyonunu sağlamak için yardımcı hasta bakım statüsünde denetimli (sorumlu hekim ya da hemşire gözetiminde) görevlendirme alırlar.

Ön Onay yazısında belirtilen eksik ders ve saat farklılıklarının tamamlanması için denklik testi ya da mesleki staj protokolünü uygulayarak eşlik işlemi sağlanır.

B2 dil eğitimi tamamlandıktan ve Denklik kurumundan tam denklik onayı eş zamanlı olarak süreç tamamlanır.

***Adaylar Denklik işlemi bittikten sonra 2 (iki) yıl daha çalışma sağlarlarsa bu süre sonunda süresiz oturum hakkı tanınır ve vatandaşlık talebinde bulunabilir.

Türkiye ‘de Hemşirelik

Üniversiterde lisans eğitimi (devlet-vakıf-özel üniversite) olarak verilmektedir. Üniversitelerin Sağlık bilimi Fakültelerinden Hemşirelik Bölümünden  hemşire ünvanı ile mezun olur.

Hemşirelik Lisans eğitimi 4 yıl 8 dönem ile verilir.Teori ve pratik ders saatlerini ve zorunlu uygulama staj eğitimlerini tamamlayarak mezun olurlar.

Türkiye’de lisans (4 yıllık) eğitiminde verilen içerik- müfredatlı transkriptler incelendiğinde özel ve devlet üniversitelerinde farklar belirlenmiştir. Devlet üniversitelerinde alan dersleri ve pratik alan uygulamaları (staj) yoğun olarak verilmiştir. Devlet üniversitelerinde hemşirelik için denklik saati 4500 saat ile verilir. Ancak denklik kurumu alan dışı dersleri çıkardığı için bu bulunan saatten düşürülür.

Türkiye’de hemşirelik eğitimi için Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında çıkarılan hemşirelikte unvan düşürülmesi kanunu ile öncesi ve sonrası diye ayırmak gerekir.

2015 öncesi

Sağlık meslek liselerinden mezun kişiler hemşirelik ünvanı ile görevlendirme alır.2015 yılında çıkarılan kanun 2016 yılındaki mezun kişileri ve öncesini kapsamaz.

2015 yılında hemşire mezun eden kurumlar.

 Sağlık meslek liseleri (devlet liseleri, özel sağlık meslek liseleri ya da sağlık koleji)

Sağlık Meslek Liseleri için 4 yıl eğitim verilir ve içerik müfredatı incelendiğinde 4890 – 5500 saat arasında denklik saati bulunur.

***Sağlık meslek liselerinden 4 yıl 8 dönem teori ve pratik dersler ile zorunlu alan stajları tamamlanarak mezuniyet sağlanır.

 

2015 sonrası

Sağlık meslek liselerinden hemşire bölümü- hemşire yardımcılığı, ebelik bölümü ebe yardımcılığı olarak düzenlenmiştir. Hemşire ve ebe yardımcıları ünvanlarına göre hemşire ve ebelerin sorumlu gözetiminde görevlendirme alırlar. Bu kanun değişikliği ile Ebelik ve Hemşirelik eğitimi  Lisans düzeyinde verilmektedir.

2015 sonrası içinde müfredat içerik toplam ders saatleri 4980-5500 saat arasındadır.

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak devlet ve özel sağlık liseleri ile sağlık kolejlerinde hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı eğitimi verilmektedir.

 

 

Hemşirelik kanuna eklenen 2015 çıkarılan kanun değişikliği ile hemşire ve ebe ünvanlarının düşürülmesi

MADDE 29 - 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sağlık meslek liselerinin hemşirelik programına da öğrenci kaydı yapılmaz. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlarlar ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanırlar. Sağlık meslek liselerinin kapatılan programlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam ederler."

 

Sağlık Meslek Liseleri için Denklik Başvuruları

Sağlık meslek lisesi başvurusu kişilerin sağlık meslek liselerindeki mezuniyet tarihlerine bağlıdır.Sağlık meslek liselerinden 2016 tarihli mezuniyetler ve alan deneyimi olan adaylar  için başvuru sağlanabilir.

Alan deneyimi denklik için pozitif katkı sağlar.

Lisans mezunu Hemşireler için Denklik Başvuruları  

Lisans mezunu adaylar devlet ve özel üniversite dahilinde başvuru sağlayabilir. Lisans eğitimi denklik için yeterli ilk başvuru koşulunu sağlar. Mezuniyet tarihi şartı aranmaz.

 

*******Adaylar denklik başvurusunda bulunurken Türkiyeden aldığı diplomada yazan ünvan eşliği için işlem başlatır.